Interdyscyplinarna Konferencja Doktorantów Uczelni Medycznych DocUMed pod hasłem „Libertas et ipsa scientia” mająca na celu przede wszystkim integrację społeczności doktorantów oraz stworzenie możliwości do nawiązywania współpracy naukowej w przyszłości. Wydarzenie organizowane jest przez Komitet Organizacyjny Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, co oznacza, że konferencja tworzona jest przez doktorantów z myślą o doktorantach.

Wyjątkowa inicjatywa wychodząca naprzeciw potrzebom młodych naukowców – możliwość prezentacji zarówno prac oryginalnych, jak i poglądowych. Każdy doktorant niezależnie od stopnia zaawansowania badań może zaprezentować siebie i swój dorobek naukowy. Interdyscyplinarność konferencji stanowi również dodatkowe  kryterium zwiększające obszar tematyczny wydarzenia. Brak sztywnych i konkretnych wytycznych odnośnie tematyki wystąpień, prezentacje powinny dotyczyć bezpośrednio lub pośrednio człowieka XXI wieku pod hasłem roboczym: choroby cywilizacyjne w ujęciu interdyscyplinarnym.

Konferencja skierowana jest do młodych naukowców i doktorantów, których obszar zainteresowań naukowych obejmuje dziedziny nauk: medycyna, farmacja, biotechnologia, kosmetologia, fizjoterapia, zdrowie publiczne, biochemia i nauki pokrewne.

Każdy uczestnik konferencji ma możliwość wyboru formuły wystąpienia zgodnie z własnymi potrzebami.

KIEDY: 8 – 10.06.2022r.

GDZIE: UNIWERSYTET MEDYCZNY W ŁODZI, POLSKA

DLA KOGO: DOKTORANCI i MŁODZI NAUKOWCY Z ZAKRESU MEDYCYNY, FARMACJI, BIOTECHNOLOGII, KOSMETOLOGII, FIZJOTERAPII, ZDROWIA PUBLICZNEGO, BIOCHEMII I NAUK POKREWNYCH. 

UCZESTNICTWO: WARUNKIEM UCZESTNICTWA JEST REKRUTACJA DO WYDARZENIA POPRZEZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY. ZGŁOSZENIA ZOSTANĄ OBJĘTE OCENĄ MERYTORYCZNĄ. REKRUTACJA TRWA DO 15.05.2022