TERMINARZ

Harmonogram XIX Ogólnokrajowej Konferencji NaukowejMłodzi Naukowcy w Polsce – Badania i Rozwój (2024 – wiosna)

Miejsce: Uniwersytet Medyczny w Łodzi

pl. gen. Józefa Hallera 1, 90-647 Łódź oraz symultanicznie on-line:

– sala 316 i 320: https://meet.google.com/zcj-tfnk-ctw

– sala 321: http://meet.google.com/idr-fzcx-prh

– sala 322: https://meet.google.com/xda-qzqy-hes

– forum o nazwie „MN 24 05 2024” pod adresem: www.mlodzinaukowcy.org

8:45 – 9:15 – Rejestracja (sala 316)

SALA 316

9:15 – 10:00 Uroczyste otwarcie i wykłady zaproszonych gości

9:15 – 9:30: Otwarcie konferencji:

– prof. dr hab. n. med. Tomasz KostkaProrektor ds. Kształcenia UM w Łodzi

– prof. dr hab. n. med. Lucyna WoźniakProrektor ds. Rozwoju Nauki i Współpracy Międzynarodowej UM w Łodzi

– prof. dr hab. n. med. Anna WoźniackaDyrektor Międzynarodowej Szkoły Doktorskiej UM w Łodzi

– lek. Wojciech TimlerWiceprzewodniczący Rady Samorządu Doktorantów UM w Łodzi

Wykłady inauguracyjne:

9:30 – 10:00: dr inż. arch. Adriana Cieślak – Arkuszewska(1), dr n. med. Piotr Arkuszewski(2)

(1) Politechnika Łódzka, (2) Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Temat: Najstarsze miejskie prosektoria w Łodzi.

10:00 – 10:30: dr hab. Jacek Leśny, prof. uczelni (1, 2)

(1) Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

(2) Polskie Towarzystwo Geofizyczne

Temat: Energia Słońca.

10:30 – 11:00 – SESJA PLAKATOWA wraz z przerwą kawową (SALA 316)

 1. Neuroprotekcyjna rola analogów endomorfin
  Sylwia Grabowicz, Angelika Długosz-Pokorska, Renata Perlikowska 
 2. Ocena wiedzy personelu pielęgniarskiego na temat przewlekłego niedokrwienia kończyn dolnych
  Maciaszek-Tume Adrianna, Urbańska Agnieszka, Bogus Krystyna     
 3. Zastosowanie i możliwości Helichrysum sp. (Mill.) jako cennych roślin leczniczych i kosmetycznych
  Karolina Piechaczek, Karolina Kempys, Milena Koch           
 4. Zastosowanie modelu Tg(fli1:EGFP) danio pręgowanego w badaniach nad wazotoksycznością azydku sodu
  Jakub Semeniuk, Łukasz Kurach  
 5. Nowe rozwiązania w leczeniu cukrzycy typu 2 – przykład ozempic’u
  Jagoda Szponar, Łukasz Kurach   
 6. Zmiana postawy studentów stomatologii do pacjenta pediatrycznego w toku studiów
  Weronika Tomaszewska, Tomasz Kinkel, Julia Sobczyńska  
 7. Różnice etniczne w zapadalności na nowotwory: przyczyny kliniczne, biologiczne, społeczno-ekonomiczne i behawioralne
  Zofia Bojańczyk, Kinga Duralewska, Liza Kallas, Michalina Jędrzejewska, Grażyna Gromadzka     
 8. Opinia społeczeństwa na temat sztucznej inteligencji w medycynie
  Anna Bonalska
 9. Adrenergiczna regulacja funkcji układu odpornościowego – znaczenie rytmicznych wzorców dobowych
  Glieb Pak, Gromadzka Grażyna
 10. Procesy uczenia się a neurozapalenie w zakażeniu latentnym HS-1
  Patrycy Magdalena
 11. Zastosowanie algorytmów genetycznych w zapobieganiu niepożądanych interakcji leków w przypadku polipragmazji
  Maciej Kawka   
 12. Hydroliza histonów przez neutrofilową serynową proteazę 4
  Julia Miśkiewicz, Daniel Kirchhofer, Lauren Eyssen, Paulina Kasperkiewicz     
 13. Sonochemiczne otrzymywanie hydrożeli z diakrylanu poli(glikolu etylenowego) z dodatkiem substancji o działaniu przeciwbakteryjnym
  Malwina Olejniczak, Bożena Rokita    

11:00 – 12:45 – SESJE REFERATOWE

SALA 3.20

Sesja Uczelni Medycznych DocUMed

 1. Czy atopowe zapalenie skóry wpływa na jakość snu? Ateńska skala bezsenności.
  Natalia Bogucka             
 2. Złośliwe nowotwory osłonek nerwów obwodowych – przegląd piśmiennictwa oraz kazuistyczny opis przypadku złośliwego nerwiaka osłonkowego jamy nosowej
  Anna Bohdziewicz, Karolina Piskadło-Zborowska, Karolina Dżaman         
 3. Infekcje w ciąży a ryzyko autyzmu u potomstwa – znaczenie dysregulacji immunologicznej i reakcji zapalnej
  Julia Czerwińska, Elżbieta Krzemińska, Paulina Zegarska, Grażyna Gromadzka    
 4. Terapia choroby Parkinsona – historia, stan obecny i perspektywy
  Karol Dwojak, Anna Stasiak       
 5. Związek percepcji bólu z doświadczeniem treningowym oraz charakterystyką urazów zawodników boksu tajskiego
  Jakub Gwadera, Dariusz Mosler   
 6. Biopsja syntetyczna jako jedna z najnowszych i najdoskonalszych metod wczesnego wykrywania nowotworów
  Elżbieta Krzemińska, Julia Czerwińska, Paulina Zegarska, Grażyna Gromadzka            
 7. Charakterystyka rynku i spożycie żywności typu fast-food – badania ankietowe
  Dariusz Łętowski, Martyna Bednarczyk     
 8. Homocysteine and its metabolites upregulate endoplasmic reticulum stress and unfolded protein response in a mouse neuroblastoma N2a-APPSwe cell model of Alzheimer’s
  Mayuri Bhosale, Hieronim Jakubowski      

SALA 321

Nauki humanistyczne i społeczne

 1. BŁĘDY W KOMUNIKACJI: postrzegane przez studentów krajowych międzynarodowych z Uniwersytetu Szczecińskiego
  Natalia Brelik    
 2. Moda w ruchu. Kulisy sportowego look’u.
  Julia Goska        
 3. Poczucie koherencji osób wysoko wrażliwych będących w związku o różnym stażu
  Daria Gregorowicz           
 4. Jak social media wpływają na język?
  Irena Jerzemowska           
 5. Ochrona prawna integralności dzieła sztuki
  Amelia Wróblewska        
 6. Pakiet „Fit for 55” czyli droga do net zero
  Amelia Wróblewska        
 7. Rola farmaceuty w świetle badań ankietowych
  Katarzyna Joanna Ludwiczak        
 8. PTSD a ciało – jak to wygląda u Polek i Polaków?
  Magdalena Michałowska 

SALA 3.22

Nauki ścisłe i przyrodnicze

 1. Hybrydowa metoda pozyskiwania Jadu pszczelego
  Beniamin Stępień, Paweł Migdał  
 2. Żywice epoksydowe o właściwościach przeciwdrobnoustrojowych
  Dawid Szymborski, Natalia Sienkiewicz, Krzysztof Strzelec 
 3. Człowiek kontra globalne ocieplenie, czyli co zrobić, by w miastach żyło nam się lepiej?
  Tochwin Natalia
 4. Analiza jakościowa biowęgli. Ocena zawartości WWA i furanów w biowęglach wytwarzanych z odpadów organicznych
  Aneta Turczyn, Maja Złocka, Dariusz Gruszka        
 5. Ekologiczna skóra z celulozy bakteryjnej
  Dawid Lisowski, Anna Masek, Stanisław Bielecki   
 6. Ocena jakości mieszanin oleju lnianego z olejem z pestek czarnuszki
  Marta Siol, Joanna Bryś, Diana Mańko – Jurkowska
 7. Synteza Pierścieni Boromejskich na motywie 2,5-diformylopirolu
  Sobieraj Michał, Sarwa Aleksandra, Białońska Agata, Martinez Huan Pablo, Trzaskowski Bartosz, Szyszko Bartosz
 8. Czy biowęgle wytworzone z odpadów biodegradowalnych są istotnym źródłem   zanieczyszczeń nieorganicznych w glebie?
  Maja Złocka, Aneta Turczyn, Dariusz Gruszka        

12:45 – 13:15 – PRZERWA NA LUNCH (sala 316)

13:15 – 15:00 – SESJE REFERATOWE

SALA 3.20

Sesja Uczelni Medycznych DocUMed

 1. Wpływ edukacji żywieniowej na świadomość społeczną dotyczącą spożycia czerwonego mięsa a ryzyka zachorowania na raka jelita grubego – badanie ankietowe
  Dariusz Łętowski, Martyna Bednarczyk     
 2. Mikrobiom jelitowy – związek ze skutecznością i toksycznością immunoterapii nowotworów z użyciem komórek CAR-T
  Magdziak Jakub, Gromadzka Grażyna, Zegarska Paulina      
 3. Zależność pomiędzy ryzykiem rozwoju dysmorfii mięśniowej i uzależnienia od ćwiczeń fizycznych wśród osób trenujących amatorsko na siłowniach w Łodzi
  Justyna Marczyk, Anna Stasiak     
 4. Wymagania, skład i aktywność biologiczna przeciwbakteryjnej płukanki do  higieny jamy ustnej, na bazie ekstraktu z rdestu wężownika (Polygonum bistorta)
  Aleksandra Rapa
 5. Niestandardowe metody leczenia otyłości
  Zuzanna Wnęk, Konrad Witek, Magdalena Śliz, Sabina Krajewska, Natalia Nowak, Grażyna Janikowska        
 6. Anastrozol – lek blokujący aromatazę – możliwość wykorzystania w prewencji raka piersi
  Paulina Zegarska, Jakub Magdziak, Elżbieta Krzemińska, Grażyna Gromadzka
 7. Badanie socjomedyczne dotyczące wiedzy, przekonań i postaw pacjentów poddawanych hemodializie wobec ksenotransplantacji
  Maria Żakowska, Michał Nowacki, Wojciech Jonczyk          

SALA 321

Nauki humanistyczne i społeczne

 1. Wpływ dojrzałości emocjonalnej na proces decyzyjny w biznesie wśród osób powyżej 50. roku życia
  Katarzyna Napiórkowska, Kinga Szymańska            
 2. Integracja uczniów ze spektrum autyzmu ze środowiskiem szkolnym
  Michalina Stankiewicz    
 3. Przejawy i identyfikacja niepowodzeń szkolnych uczniów zdolnych
  Michalina Stankiewicz    
 4. Wiedza na temat zdolności kredytowej u osób młodych w województwie wielkopolskim
  Julia Sieracka, Sandra Sójka          
 5. Traktat Paryski – najważniejszy instrument prawny w walce o zrównoważony rozwój
  Tomasz Kaczmarski        
 6. ESG a prawo Unijne
  Tomasz Kaczmarski        
 7. Znaczenie propagandy w rozumieniu psychologii Społecznej oraz ideologii Politycznej
  Antoni Markiewicz
 8. Zagadnienie eksperymentu medycznego w prawie polskim
  Krystian Jabłoński           

SALA 3.22

Nauki techniczne i inżynieryjne

 1. Cyfryzacja dziedzictwa kulturowego – korzyści, problemy, wyzwania
  Natalia Kulczak, Małgorzata Biegańska     
 2. Sposób odziaływania architektury na człowieka w oparciu o koncepcję filozoficzną panoptyzmu Michela Foucaulta
  Patryk Lenik      
 3. Wpływ rozwiązań materiałowych połączenia płyty fundamentowej ze ścianą na temperaturę w miejscu krytycznym węzła
  Cezary Leszczyński         
 4. Sztuczna Inteligencja w systemach wizyjnych
  Krzysztof Młynarczyk, Hubert Nadlewski  
 5. Wpływ warunków przetwarzania na właściwości mechaniczne PET
  Radosław Piech, Zuzanna Zawadzka, Arkadiusz Rudawski, Tomasz M. Majka, Krzysztof Adam Ostrowski
 6. Natura jako farmacja: wosk pszczeli w roli wiodącej w oleogelach terapeutycznych
  Alicja Przybyłowicz, Sonia Kudłacik-Kramarczyk, Weronika Kieres, Mateusz Jamroży, Anna Drabczyk, Marcel Krzan 
 7. Zagospodarowanie rynków małych miast Wielkopolski w świetle dokumentów planistycznych. Wybrane zagadnienia.
  Rafał Purzyński, Adriana Cieślak-Arkuszewska       
 8. Capacocha – podążając za Bogami Inków w wirtualnej rzeczywistości, czyli gdzie przeszłość zderza się z przyszłością
  Zielinska Zofia, Biegańska Małgorzata, Wiśniewski Michał  

15:00 – 15:30 – SESJA PLAKATOWA wraz z przerwą kawową (SALA 316)

 1. Jak bakteria glebowa- Streptomyces coelicolor – zwalcza konkurencję międzygatunkową? – Badania nad nową toksyną Rhs i jej partnerską antytoksyną
  Kinga Klich, Martyna Gongerowska-Jac, Dagmara Jakimowicz          
 2. Rozwój i optymalizacja modelu embrionu kurzego (CAM) oraz jego zastosowanie w nauce
  Elżbieta Kryska, Adam Markowski, Jerzy Gubernator            
 3. Synteza, charakterystyka i zastosowanie nowych systemów EDOT-SQ
  Aleksandra Mermela, Monika Wałęsa-Chorab, Patrycja Żak     
 4. Optymalizacja i wpływ warunków chemicznych na syntezę tyreostatyków
  Piotr Paweł Michałowski, Katarzyna Bielicka – Daszkiewicz, Dorota Jakubczyk           
 5. Ślady życia z głębin czasu: Analiza mikrostrukturalna kopalnych kości kręgowców
  Alicja Staniek, Arkadiusz Krzątała, Roman Pawlicki, Dawid Surmik    
 6. Ogniwa bioelektryczne: innowacyjne koncepcje wykorzystania mikroorganizmów do generowania energii
  Bartosz Szpond
 7. Carbon Markets
  Tomasz Kaczmarski        
 8. ETS- Europejski System Handlu Emisjami
  Amelia Wróblewska        
 9. Potencjalne kierunki rozwoju kolejnych edycji Targów Euro Gastro i World Hotel
  Klaudia Żyszka, Aleksandra Wowra, Radosław Wawro         
 10. WebDLX: Symulator architektury procesora DLX do zastosowań dydaktycznych
  Michał Oręziak  
 11. Wpływ temperatury na reflektację bezkontaktowego połączenia złącz światłowodowych
  Tume Mateusz   

15:30 – 16:45 – SESJE REFERATOWE

SALA 3.20

Nauki humanistyczne i społeczne

 1. Znaczenie prac domowych w edukacji – przegląd badań
  Martyna Wojtczak, Monika Pudło
 2. Problematyka klauzuli sumienia w polskim prawie medycznym w kontekście abortowania płodu i zapłodnienia pozaustrojowego
  Emilia Fik, Dagmara Kramer, Weronika Chariton    
 3. Analiza problematyki medycznego oświadczenia pro futuro w polskim systemie prawnym
  Tomasz Kandziora, Olga Białowąs, Jagoda Cholewa
 4. Udzielanie świadczeń medycznych bez zgody
  Erwina Kowalska             
 5. Przestępczość jako zjawisko geograficzne. Rola systemów informacji przestrzennej w zarządzaniu danymi na temat przestępstw.
  Bednarczyk Jakub            

SALA 321

Nauki ścisłe i przyrodnicze

 1. Wpływ wiązań wodorowych na właściwości powierzchniowe i stabilność pian mieszanin saponinowych
  Mateusz Jamroży, Sonia Kudłacik-Kramarczyk, Marcel Krzan            
 2. Jak saponiny stabilizują emulsje: rola wiązań wodorowych
  Weronika Kieres, Sonia Kudłacik-Kramarczyk, Marcel Krzan             
 3. Analiza poziomu stresu u psów pracujących w służbach mundurowych i GOPR
  Marcin Paliński, Magdalena Pieszka           
 4. Weryfikacja jakości nagrań stetoskopem elektronicznym u pacjentów o różnym BMI
  Agnieszka Łukasiewicz   
 5. Wpływ dolegliwości bólowych na behawior różnych gatunków zwierząt
  Martyna Włodowska, Marzena Gołembiewska         
 6. Charakterystyka widm fluorescencyjnych wybranych rodzajów herbat
  Kaja Karwowska

SALA 3.22

Nauki rolnicze

 1. Iniekcja in ovo jako narzędzie rozwoju produkcji drobiarskiej
  Sofiia Danko, Jakub Rostkowski, Savelii Ischchenko, Helena Kossowska, Kamil Drabik              
 2. Zakaźne choroby drobiu i ich wpływ na produkcję towarową
  Wojciech Madzula, Kinga Janas, Helena Kossowska, Patrycja Jóźwiak, Kamil Drabik  
 3. Dogoterapia – praca z człowiekiem, czy praca dla człowieka?
  Patrycja Masier, Iwona Rozempolska-Rucińska       
 4. Identyfikacja materiału genetycznego krętków Borrelia burgdorferi sensu lato w kleszczach Ixodes ricinus na terenie województwa lubelskiego oraz wstępne badania nad trwałością materiału genetycznego krętków przechowywanego w niskich temperaturach
  Karolina Pyzia, Przemysław Zięba, Aneta Nowakiewicz       
 5. Wpływ stosowania probiotyków i prebiotyków na profil mikroflory jelitowej i efekty produkcyjne broilerów kurzych
  Wiktoria Sikora, Marcin Trzybiński, Renata Zdun, Marta Mickiewicz, Kamil Drabik    
 6. Zaburzenia behawioralne drobiu i ich wpływ na dobrostan i zdrowotność ptaków
  Marcin Trzybiński, Wiktoria Sikora, Natalia Wolska, Kacper Janus, Kamil Drabik        

Terminarz:
Przyjmowanie zgłoszeńod 29 lutego 2024 do 26 kwietnia 2024
03.05.2024 – termin przysłania streszczenia referatu/plakatu na adres konferencja@mlodzinaukowcy.com (plik *.doc/docx)
10.05.2024 – termin przysłania prezentacji Power Point lub plakatu do zgłoszonego tematu
17.05.2024 – orientacyjny termin przesłania mailowo komunikatu – szczegółów konferencji ze zgłoszonymi tematami
31.05.2024 – termin przesłania pierwszego artykułu; 07.06.2024 – termin przesłania drugiego artykułu.