KOMITET NAUKOWY i ORGANIZACYJNY KONFERENCJI

Skład Komitetu Naukowego i Organizacyjnego
dr Jędrzej Nyćkowiak (przewodniczący KN)
mgr inż. Karol Kłosiński (zastępca przewodniczącego KN)
prof. dr hab. n. med. Ewa Brzeziańska- Lasota
prof. dr hab. Justyna Batkowska
prof. dr hab. n. farm. Paweł Szymański
dr hab. Jacek Leśny, prof. nadzw.
dr hab. n. med. Zbigniew Pasieka, prof. uczelni
dr hab. n. med. Elżbieta Płuciennik, prof. uczelni
dr hab. n. med. Elżbieta Rębas, prof. uczelni
dr hab. inż. Radosław Wach
dr hab. n. med. Marzena Wójcik, prof. uczelni
dr n. med. Justyna Agier
dr n. med. Piotr Arkuszewski
dr inż. arch. Adriana Cieślak-Arkuszewska
dr n. farm. Kamila Czarnecka
dr Kamil Drabik
dr n. farm. Piotr Michel
dr n. med. Aleksandra Tarasiuk
mgr inż. Łukasz Duda
mgr Aleksandra Juszczak
lek. wet. Piotr Kamola
mgr inż. Barbara Kłosińska
mgr Zbigniew Snusz
lek. Wojciech Timler
lek. Paula Zdanowicz