V Interdyscyplinarna Sesja Doktorantów Uczelni MedycznychDocUMed pod hasłem „Libertas et ipsa scientia” jest częścią XIX Ogólnokrajowej Konferencji Naukowej – “Młodzi Naukowcy w Polsce – Badania i Rozwój” i ma na celu przede wszystkim integrację społeczności doktorantów oraz stworzenie możliwości do nawiązywania współpracy naukowej w przyszłości.

Wyjątkowa inicjatywa wychodząca naprzeciw potrzebom młodych naukowców – możliwość prezentacji zarówno prac oryginalnych, jak i poglądowych. Każdy doktorant niezależnie od stopnia zaawansowania badań może zaprezentować siebie i swój dorobek naukowy. Interdyscyplinarność konferencji stanowi również dodatkowe  kryterium zwiększające obszar tematyczny wydarzenia.

Konferencja skierowana jest do młodych naukowców i doktorantów!

Każdy uczestnik konferencji ma możliwość wyboru formuły wystąpienia zgodnie z własnymi potrzebami.

KIEDY: 24.05.2024

GDZIE: PLAC HALLERA 1, ŁÓDŹ, POLSKA

DLA KOGO: DOKTORANCI i MŁODZI NAUKOWCY

UCZESTNICTWO: WARUNKIEM UCZESTNICTWA JEST REKRUTACJA DO WYDARZENIA POPRZEZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY. ZGŁOSZENIA ZOSTANĄ OBJĘTE OCENĄ MERYTORYCZNĄ.