REJESTRACJA

Zgłoszenie: formularz do pobrania poniżej:

Po uzupełnieniu formularz należy przesłać na adres konferencja@mlodzinaukowcy.com

Terminarz:

Przyjmowanie zgłoszeń – od 29 lutego 2024 do 26 kwietnia 2024
03.05.2024 – termin przysłania streszczenia referatu/plakatu na adres konferencja@mlodzinaukowcy.com (plik *.doc/docx)
10.05.2024 – termin przysłania prezentacji Power Point lub plakatu do zgłoszonego tematu
17.05.2024 – orientacyjny termin przesłania mailowo komunikatu – szczegółów konferencji ze zgłoszonymi tematami
31.05.2024 – termin przesłania pierwszego artykułu; 07.06.2024 – termin przesłania drugiego artykułu.

Publikacje:

Każdy uczestnik ma prawo wygłosić referat lub zaprezentować poster.

Każdy uczestnik ma prawo (nie obowiązek) opublikować 3 prace:

  • Streszczenie w Materiałach Konferencyjnych (ISBN),
    tytuł: Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce – Materiały Konferencyjne – wiosna 2024
  • Dwa artykuły/rozdziały w monografii (ISBN), tytuł: Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce
    Warunkiem publikacji jest nadesłanie wymaganych plików w określonych terminach, w tym tekstu pracy spełniającego wymagania
    redakcyjne oraz otrzymanie pozytywnej recenzji. Prace zostaną wydane orientacyjnie we wrześniu 2024 roku.
Koszt udziału: 
forma stacjonarna 350zł (brutto) – udział czynny w jednym dniu konferencji; 350zł (brutto) – udział biernyforma online 350zł (brutto) – udział czynny w jednym dniu konferencji; 350zł (brutto) – udział bierny (bez prezentacji).
  Koszt dodatkowego plakatu lub referatu to 170zł (brutto), drukowana monografia to 60zł (brutto z wysyłką), drukowane Materiały Konferencyjne to 60zł (brutto z wysyłką).

Informacje: każdy uczestnik otrzyma certyfikat uczestnictwa za każdy referat/plakat.