TERMINARZ

Harmonogram II Interdyscyplinarnej Konferencji Doktorantów Uczelni Medycznych DocUMed

DZIEŃ I – PIĄTEK 22/10/2021
16:45Zbiórka przed wejściem do CKD (ul. Pomorska 251, Łódź).
17:00Przejazd tramwajem historycznym na miejsce integracji.
18:00Spotkanie integracyjne w kręgielni.
DZIEŃ II – SOBOTA 23/10/2021
8:15 – 9:00Rejestracja uczestników.
9:00 – 9:15Oficjalne rozpoczęcie konferencji.
9:15 – 9:45Wystąpienia zaproszonych gości specjalnych.
 Prof. dr hab. n.med. Lucyna Woźniak Prorektor ds. Rozwoju Nauki i Współpracy Międzynarodowej.
 Prof. dr hab. n.med. Anna Woźniacka Dyrektor Międzynarodowej Szkoły Doktorskiej.
 Adam Wieczorek Wiceprezydent Miasta Łodzi.
 Piotr Adamczyk Wicemarszałek Województwa Łódzkiego.
 Prof. dr hab. Zbigniew Marciniak Przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
9:45 – 10:00Wykład inauguracyjny: dr n. med. Michał Chudzik
10:00 – 10:10Przerwa kawowa.
10:10 – 12:10SESJA I: wystąpienia uczestników w języku angielskim (referaty).
 Lek. dent. Adam Wawrzynkiewicz „Evaluation of the possibility of using the regulation of endoplasmic reticulum stress in pancreatic cancer therapy”.
 Mgr Zofia Łapińska „In vitro study of calcium electroporation (CaEP) fused with 17β-estradiol in ovarian cancer treatment”.
 Mgr Urszula Szwedowicz „Electroporation-based applications: extracellular vesicles”.
 Mgr Szymon Grabia „How to organize a week-long international virtual biohackathon in the pandemic and not go insane”.
 Lek. Daria Kaczmarek „Wielonaczyniowa choroba wieńcowa”.
 Dr Heba Elzorkany „Photothermal therapy and photodynamic therapy as a prospect solution of the problem of multidrug resistant pathogens”.
12:10 – 12:20Przerwa kawowa.
12:20 – 12:40Wykład specjalny: prof. dr hab. n. med. Jakub Fichna
12:40 – 14:20SESJA II: wystąpienia uczestników (referaty).
 Mgr Paweł Kozłowski  „Integralność fizjoterapii i terapii zajęciowej – doświadczenia osób z niepełnosprawnościami”.
 Mgr Marta Karbowiak  „Ocena możliwości stworzenia modelu koordynowanej opieki senioralnej w Polsce na podstawie opinii przedstawicieli środowiska eksperckiego”.
 Mgr Zuzanna Chrząstek „Związek pomiędzy stanem odżywienia oraz spożyciem wybranych składników odżywczych a występowaniem depresji u osób starszych”.
 Mgr inż. Julia Krzywik „Potencjał przeciwnowotworowy pochodnych kolchicyny – w odpowiedzi na rosnącą liczbę diagnozowanych przypadków raka”.
 Lek. Michał Piekarniak „New opportunities in myocardial perfusion scintigraphy – assessment of coronary flow reserve”.
14:20 – 15:05Lunch.
15:05 – 16:45SESJA III: wystąpienia uczestników (referaty).
 Bartosz Czyżewski „Urazy uchyłka Meckela i ich skutki kliniczne”.
 Lek. Mieczysław Maciak „Optymalne warunki rozwoju w okresie pierwszego roku życia jako podstawa zdrowia i sprawności  w wieku dorosłym”.
 Lek. Barbara Święchowicz „Second to fourth digit ratio (2D:4D) and Hashimoto thyroiditis in women”.
 Lek. Carlo Bieńkowski „Zasady profilaktyki wybranych zakażeń wertykalnych”.
 Mgr Aleksandra Kubiak „Is the old cladribine combined with modern venetoclax a chance for progress in the treatment of chronic lymphocytic leukemia? – Preliminary results of in vitro studies”.
16:45 – 17:00Przerwa kawowa.
17:00 – 18:20SESJA IV: wystąpienia uczestników (referaty).
 Mgr inż. Tomasz Walacik „Materiał multimedialny jako forma przedstawienia perspektywy osoby w podeszłym wieku w nauczaniu zdalnym”.
 Mgr Paulina Chmiel „Molekularne podstawy choroby tętnic kończyn dolnych (LEAD)”.
 Lek. Beata Filipek „DNA repair in neurodegenerative diseases”.
 Lek. Magdalena Świstek „Euthyroid sick syndrome possible cause of increased mortality in COVID-19 patients with risk factors of severe outcome”.
18:40Zbiórka przed wejściem do CKD.
19:00Przejazd tramwajem „imprezowym” na miejsce integracji.
20:00Integracja – klub.
DZIEŃ III NIEDZIELA 24/10/2021
9:00 – 9:05
9:05 – 9:15
Rozpoczęcie ostatniego dnia konferencji.
Wystąpienie Wiceprzewodniczącego KRD – Jakuba Szczepkowskiego
9:15 – 10:35Wystąpienia uczestników (prezentacje flash-poster):
 Mgr inż. Agata Szczesio-Włodarczyk „Standaryzacja protokołu postarzania kompozytów dentystycznych”.
 Mgr Dagmara Woźniak „Świadomość polskich mam odnośnie karmienia responsywnego”. 
 Mgr Małgorzata Kołtun-Jasion „Wpływ wyciągów z liści jesionu wyniosłego (Fraxinus excelsior L.) na ekspresję receptora IL-10 w komórkach ludzkich monocytów/makrofagów”.
 Lek. Agnieszka Pawlos „Pleiotropic effects of SGLT2 inhibitors”.
 Lek. Michał Piekarniak „Infective endocarditis – a diagnosis not to be delayed (case report)”.
 Lek. Aleksandra Danieluk „Diagnostyka i leczenie miażdżycy tętnic kończyn dolnych w oczach rezydentów medycyny rodzinnej w Polsce: badanie ankietowe”.
 Mgr Zuzanna Rydzyńska „Attempts To Repair The ELANE Gene – work in progres”.
 Lek. Barbara Święchowicz „A 40-year-old woman with multiple congenital anomalies – a case report with long-term follow-up”.
10:35 – 10:50Przerwa kawowa.
10:50 – 11:05Wykład specjalny: dr inż. Adriana Cieślak-Arkuszewska
11:05 – 11:50Sesja posterowa  (prezentacje uczestników).
Mgr Małgorzata Znyk „Rozpowszechnienie palenia tytoniu wśród pielęgniarek podstawowej opieki zdrowotnej a poradnictwo antynikotynowe – wyniki wstępne”.
Mgr Mateusz Chmielarz „Rola mikrobioty w chorobach”.
Lic. Maja Zalega „Antybakteryjne żywice kompozytowe”.
Mgr Justyna Basak „Znaczenie polimorfizmów genów obróbki mikroRNA w patogenezie stwardnienia rozsianego”.
Mgr Magdalena Kowalska „Molecular modelling study of aspirin, aspirin derivatives and paracetamol drugs”.
Mgr farm. Marta Krzemińska „Elicitation of Salvia bulleyana hairy root culture for enhancing polyphenolic acid production”.
Mgr Wiktoria Paszyńska „Problemy pacjentów po wyłonieniu stomii jelitowej”.
Mgr inż. Karolina Boguszewska „The extraordinary world of clustered DNA lesions”.
Mgr anal. med. Zuzanna Urbańska „Związek całogenomowych zaburzeń liczby kopii genów z odpowiedzią na leczenie dziecięcej ostrej białaczki limfoblastycznej z prekursorowych komórek B”.
Mgr Weronika Dobrewa „Neutropenia wrodzona w praktyce diagnostycznej”.
Mgr Małgorzata Soroń „Zarządzanie stresem wśród młodych dorosłych w trakcie pandemii COVID-19”.
Mgr Klaudia Waszczykowska „The influence of FOXL2-dependent genes expression on endometrial cancer patients – in silico analysis”.
Mgr Żaneta Kałuzińska „Identification and confirmation of new glioblastoma biomarkers based on in silico and in vitro tests”.
Mgr Damian Kołat „Discrimination of AP-2α and AP-2γ targets revealed mutual or dedicated genes having prognostic value in several tumors”.
11:50 – 12:00Przerwa kawowa.
12:00 – 14:00Warsztaty i szkolenia (wcześniej wybrane przez uczestników).
14:00 – 15:30Lunch.
15:30 – 16:00Wykład specjalny: dr n. med. Piotr Arkuszewski
16:00 – 16:30Oficjalne zakończenie konferencji i wręczenie nagród.

Terminarz zgłoszeń:

Pierwszy termin zgłoszeń: od 1.08.2021r. do 31.08.2021r.

Drugi termin zgłoszeń: od 01.09.2021r. do 15.09.2021r.

Dodatkowy termin zgłoszeń: od od 16.09.2021r. do 26.09.2021r.!

Terminarz przesyłania abstraktów:

Od 1.08.2021r. do 30.09.2021r.