KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI DOCUMED

  1. prof. dr hab. n.med. Lucyna Woźniak – Prorektor ds. Rozwoju Nauki i Współpracy Międzynarodowej, Kierownik Centrum Badań nad Zdrowym Starzeniem, Kierownik Katedry Biologii Medycznej, Kierownik Zakładu Biologii Strukturalnej
  2. dr hab. n.med. Zbigniew Pasieka – profesor uczelni, Kierownik Zakładu Chirurgii Doświadczalnej, Zastępca Kierownika Studium Doktoranckiego
  3. prof. dr hab. n.med. Agnieszka Wierzbowska – Prodziekan Wydziału Lekarskiego ds. Nauki, Kierownik Katedry Hematologii, Kierownik Kliniki Hematologii
  4. dr hab. n.med. Joanna Sikora – profesor uczelni, Prodziekan Wydziału Farmaceutycznego ds. Oddziału Medycyny Laboratoryjnej
  5. dr hab. n.med. Magdalena Kwaśniewska – profesor uczelni, Prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu ds. Nauki
  6. prof. dr hab. n.med. Monika Łukomska-Szymańska – Prodziekan Wydziału Lekarskiego ds. Nauki i Rozwoju Nauczania
  7. prof. dr hab. n. farm. Paweł Szymański – Kierownik Pracowni Radiofarmacji
  8. dr hab. n.med. Dariusz Timler – profesor uczelni, Prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu ds. Organizacyjnych i Kierunku Ratownictwo Medyczne, Kierownik Uczelnianego Laboratorium Dydaktyki Medycyny Stanów Nagłych, Kierownik Zakładu Medycyny Ratunkowej i Medycyny Katastrof UM w Łodzi, Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Medycyny Ratunkowej
  9. mgr inż. Karol Kłosiński – Przewodniczący Rady Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi