KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI DOCUMED

 1. prof. dr hab. n.med. Lucyna Woźniak – Prorektor ds. Rozwoju Nauki i Współpracy Międzynarodowej, Kierownik Centrum Badań nad Zdrowym Starzeniem, Kierownik Katedry Biologii Medycznej, Kierownik Zakładu Biologii Strukturalnej – Przewodnicząca KN Konferencji
 2. dr n.med. Justyna Agier – Kierownik Zakładu Mikrobiologii i Immunologii Doświadczalnej
 3. dr n.med. Piotr Arkuszewski – Adiunkt
 4. dr n. farm. Małgorzata Girek-Bąk – Specjalista ds. badań
 5. mgr inż. Karol Kłosiński – Wiceprzewodniczący Rady Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – Sekretarz KN Konferencji
 6. dr n.med. Michał Kusiński – Kierownik Kliniki Chirurgii Endokrynologicznej, Ogólnej i Naczyniowej
 7. prof. dr hab. n.med. Monika Łukomska-Szymańska – Prodziekan Wydziału Lekarskiego ds. Nauki i Rozwoju Nauczania
 8. dr hab. n.med. Zbigniew Pasieka – profesor uczelni, Kierownik Zakładu Chirurgii Doświadczalnej, Zastępca Kierownika Studium Doktoranckiego
 9. dr hab. n. o zdrowiu Małgorzata Pikala – profesor uczelni, Kierownik Zakładu Epidemiologii i Biostatystyki – Zakład Epidemiologii i Biostatystyki, Prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu ds. Dydaktyki
 10. prof. dr hab. n. farm. Paweł Szymański – Kierownik Pracowni Radiofarmacji
 11. dr n. med. Aleksandra Tarasiuk – Starszy specjalista ds. badań naukowych
 12. dr inż. Radosław Wach – Międzyresortowy Instytut Techniki Radiacyjnej