O konferencji

Interdyscyplinarna Konferencja Doktorantów Uczelni Medycznych DocUMed pod hasłem „Libertas et ipsa scientia” mająca na celu przede wszystkim integrację społeczności doktorantów oraz stworzenie możliwości do nawiązywania współpracy naukowej w przyszłości. Wydarzenie organizowane jest przez Komitet Organizacyjny Samorządu Doktorantów, co oznacza, że konferencja tworzona jest przez doktorantów z myślą o doktorantach.

Wyjątkowa inicjatywa wychodząca naprzeciw potrzebom młodych naukowców – możliwość prezentacji zarówno prac oryginalnych, jak i poglądowych. Każdy doktorant niezależnie od stopnia zaawansowania badań może zaprezentować siebie i swój dorobek naukowy. Interdyscyplinarność konferencji stanowi również dodatkowe  kryterium zwiększające obszar tematyczny wydarzenia. Brak sztywnych i konkretnych wytycznych odnośnie tematyki wystąpień, podczas I edycji Konferencji, prezentacje powinny dotyczyć bezpośrednio lub pośrednio człowieka XXI wieku pod hasłem roboczym: choroby cywilizacyjne w ujęciu interdyscyplinarnym.

Formuła konferencji zakłada trzy rodzaje wystąpień: referat, flashposter oraz poster. Każdy uczestnik konferencji ma możliwość wyboru formuły wystąpienia zgodnie z własnymi potrzebami.

KIEDY: 22 – 24.10.2021r.

GDZIE: AULA 1000 CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO 92-213 ŁÓDŹ UL. POMORSKA 251

DLA KOGO: DOKTORANCI i MŁODZI NAUKOWCY Z ZAKRESU MEDYCYNY, FARMACJI, BIOTECHNOLOGII, FIZJOTERAPII, ZDROWIA PUBLICZNEGO, BIOCHEMII I NAUK POKREWNYCH. 

UCZESTNICTWO: KONFERENCJA DocUMED WARUNKIEM UCZESTNICTWA JEST REKRUTACJA DO WYDARZENIA POPRZEZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY. ZGŁOSZENIA ZOSTANĄ OBJĘTE OCENĄ MERYTORYCZNĄ.