REJESTRACJA

Rejestracja trwa już tylko do 26.09.2021r.!!

Zapraszamy do rejestracji na Konferencję z użyciem formularza zgłoszeniowego:

Czynny udział w konferencji (referat, poster i flash-poster) jest bezpłatny.

Bierny udział w konferencji wiąże się z opłatą wysokości 50 zł. brutto na konto:
85 1050 1461 1000 0023 6398 7724
ING Bank Śląski
W tytule przelewu prosimy wpisać: “Konferencja DocUMed oraz imię i nazwisko uczestnika”.
Opłatę należy przeksięgować na ww. konto najpóźniej do 30.09.2021r.