Wykład specjalny prof. Fichny

Szanowni Państwo!

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że wykład specjalny dla Państwa na II Konferencji DocUMed poprowadzi Pan Prof. dr hab. n. med. Jakub Fichna – kierownik Zakładu Biochemii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Profesor Fichna pracy badawczej zajmuje się fizjologią i patofizjologią układu pokarmowego, projektowaniem i syntezą potencjalnych leków oraz mechanizmami chorób zapalnych i czynnościowych przewodu pokarmowego.

Jest członkiem m.in. Académie Nationale de Pharmacie, Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii i Łódzkiego Towarzystwa Naukowego. Swoje prace publikował m.in. w American Journal of Gastroenterology, Journal of Crohn’s and Colitis, British Journal of Pharmacology, Inflammatory Bowel Diseases, Pharmacological Reviews. W 2016 r. jako pierwszy Polak otrzymał Rising Star Award, przyznawaną przez Komitet Narodowy i Naukowy United European Gastroenterology. Laureat nagrody naukowej Prezesa PAN (2015 r.) oraz nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2017 r.). Kierownik w projektach Narodowego Centrum Nauki, Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

W 2015 jako pierwszy Polak otrzymał Rising Star Award, przyznawaną przez Komitet Narodowy i Naukowy United European Gastroenterology (UEG). Wcześniej, w ramach National Societies Committee UEG, mianowano go na stanowisko National Societies Committee Young Committee Member oraz na przewodniczącego UEG Young Talent Group. Także w 2015 otrzymał nagrodę naukową prezesa PAN.

Dla nas poprowadzi wykład pt.: “Jedno jabłko dziennie trzyma lekarza z daleka ode mnie… Żywność jako lekarstwo w kontekście chorób przewodu pokarmowego.”