Komunikat IV edycja DocUMed

Komunikat nr 1 (11.09.2023)

Miejsce obrad:                                                                        
Uniwersytet Medyczny w Łodzi
(oraz symultanicznie online)                 
Termin: 23-24 listopada 2023

Główne cele:
– prezentacja tematyki prac Młodych Naukowców, zarówno prac badawczych, jak i przeglądowych;
– wygłoszenie referatu lub/i prezentacja posteru;

– udział w wykładach zaproszonych prelegentów;
– publikacja dwóch artykułów (monografie), oraz streszczenia referatu/posteru (materiały konferencyjne), (numery ISBN);

– autorzy najlepszych prac z nauk przyrodniczych otrzymają propozycję publikacji w czasopiśmie naukowym „Przegląd Hodowlany”, ISSN 0137-4214 (20punktów);

– w głosowaniu publiczności wyłonimy trzy najlepsze prezentacje, które zostaną nagrodzone kartami podarunkowymi;

– integracja środowiska i interdyscyplinarna wymiana doświadczeń;
– nawiązanie nowych kontaktów interpersonalnych oraz współpracy między jednostkami naukowymi.

Podejmowane tematy prac:

– nauki przyrodnicze: nauki o ziemi, biologia, chemia, fizyka, biotechnologia, ekologia, mikrobiologia, ochrona środowiska, leśnictwo, rolnictwo, ogrodnictwo, medycyna, anatomia, biochemia, biofizyka itp.;

– nauki inżynieryjne i techniczne: architektura, urbanistyka, budownictwo, geodezja i kartografia, elektronika, elektrotechnika, mechanika, mechanizacja, inżynieria techniczna, materiałowa, produkcji, rolnicza, górnictwo, telekomunikacja, transport,  itp.

– nauki humanistyczne i społeczne: filozofia, historia, kulturoznawstwo, pedagogika, politologia, kulturoznawstwo, psychologia, socjologia, religioznawstwo, teologia, ekonomia, prawo, nauki o rodzinie itp.

Dla kogo: doktoranci, zarówno z otwartym jak i bez otwartego przewodu doktorskiego; młodzi naukowcy z tytułem doktora, studenci i magistranci chcących już teraz budować swój dorobek naukowy, by kontynuować naukę na studiach doktoranckich (wystąpienia/plakaty/publikacje).

Terminarz:
Przyjmowanie zgłoszeń – od 11 września 2023 do 20 października 2023
27.10.2023 – termin przysłania streszczenia wystąpienia/plakatu na adres konferencja@mlodzinaukowcy.com (plik *.doc/docx)
10.11.2023 – termin przysłania prezentacji Power Point do referatu
20.11.2023 – orientacyjny termin przesłania drogą elektroniczną II komunikatu – harmonogramu
15.12.2023 – termin przysłania pierwszego artykułu (*.doc); 31.12.2023 – termin przysłania drugiego artykułu  (*.doc)

Publikacje:

Każdy uczestnik ma prawo wygłosić referat lub zaprezentować poster.

Każdy uczestnik ma prawo (nie obowiązek) opublikować 3 prace:

– Streszczenie w Materiałach Konferencyjnych; ISBN
tytuł: Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce – Materiały Konferencyjne – jesień 2023
– Dwa artykuły/rozdziały w monografii; ISBN;
tytuł: Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce

Warunkiem publikacji jest nadesłanie wymaganych plików do dnia 15 i 31 grudnia, w tym tekstu pracy spełniającego wymagania redakcyjne oraz otrzymanie pozytywnej recenzji. Prace zostaną wydane orientacyjnie w maju 2024 roku.

Koszt udziału: 
forma stacjonarna 490zł (brutto) – udział czynny w dwóch dniach konferencji; 350zł (brutto) – udział czynny w jednym dniu konferencji; 350zł (brutto) – udział bierny (2 dni, bez prezentacji).forma online 440zł (brutto) – udział czynny w dwóch dniach konferencji; 350zł (brutto) – udział czynny w jednym dniu konferencji; 350zł (brutto) – udział bierny (2 dni, bez prezentacji).
  Koszt dodatkowego plakatu lub referatu to 170zł (brutto), drukowana monografia to 60zł (brutto z wysyłką), drukowane Materiały Konferencyjne to 60zł (brutto z wysyłką).

Zgłoszenie: formularz do pobrania na: www.mlodzinaukowcy.com; należy przesłać na adres konferencja@mlodzinaukowcy.com

Szczegóły dostępne na www.mlodzinaukowcy.com
Wydawnictwo ‘Młodzi Naukowcy’

Informacje: każdy uczestnik otrzyma certyfikat uczestnictwa za każdy referat/plakat.
W skład komitetu naukowego konferencji wchodzą zarówno młodzi doktorzy, jak również samodzielni pracownicy naukowi.